Proiect

Proiectul UBB-TeMATIC-Art – Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție,  conservare, restaurare) cod MySMIS 105765, are ca obiectiv principal dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe și expertiză (de care dispune cumulativ echipa interdisciplinară a proiectului), în parteneriat cu minimum 10 firme, de produse și servicii noi/îmbunătățite, inovative, în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare), într-o perioadă de 72 de luni.

 • Data începerii proiectului: 01.09.2016
 • Data finalizării proiectului: 31.08.2022
 • Valoarea totală a proiectului: 16.933.011,25 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 13.391.855,00 lei (Cofinanţare publică: 11.211.661,01 lei FEDR şi 2.180.193,99 lei bugetul de stat)

 • Proiect cofinanţat din FEDR prin Program Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Lista activităților proiectului:

A. Stimularea transferului de cunoștințe
B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente
C. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării
D. CD în colaborare efectivă (un contract de colaborare se încheie cu o singură întreprindere, dar pot exista mai multe astfel de contracte)
E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)

Activitatea în cadrul proiectului se desfășoară pe trei direcții majore de transfer de abilități/competențe CD și de sprijinire a inovării:
 • Transfer de abilități/competențe CDI și de sprijinire a inovării în producție în domeniul artelor vizuale;
 • Transfer de abilități/competențe CDI și de sprijinire a inovării în conservarea-restaurarea de monumente și patrimoniu mobil;
 • Sisteme-suport pentru asigurarea tehnologică în producție și conservare-restaurare în domeniul artelor vizuale.

Beneficiile firmelor partenere și ale experților din întreprinderi în cadrul proiectului sunt, în funcție de aria de expertiză, următoarele:

 • Firme implicate în producție de artă:
  • optimizarea activității prin dobândirea de cunoștințe privind caracteristicile materialelor și tehnologiilor specifice;
  • optimizarea activității prin dobândirea de cunoștințe artistic-teologice de sprijinire a inovării în arta vizuală destinată cultului;
  • optimizarea activității prin facilitarea colaborării cu ceilalți actori implicați în procesul de construcție/realizare a locașurilor de cult.
 • Firme implicate în conservare-restaurare:
  • optimizarea activității prin acces la tehnologii interdisciplinare de diagnoză și monitorizare în conservare-restaurare;
  • optimizarea activității prin transfer de expertiză artistic-teologică necesară în identificarea/reconstrucția de imagine în activități de restaurarea a unor lucrări cu subiect religios;
  • optimizarea activității prin acces la tehnologii de conservare și recuperare/restaurare virtuală a patrimoniului;
  • optimizarea activității prin facilitarea colaborării cu ceilalți actori implicați în procesul de consolidare/restaurare a locașurilor de cult;
  • optimizarea activității prin acces la sisteme-suport pentru asistarea tehnologică a activităților de conservare-restaurare.
 • Firme implicate în dezvoltare de tehnologii:
  • optimizarea procesului de diagnoză și intervenție la nivel structural în cazul monumentelor istorice;
  • dezvoltarea gamei de servicii/produse oferite.

ANUNȚ:
CONFERINȚĂ DE LANSARE A PROIECTULUI DE CERCETARE TeMATIC-Art

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, vă invită în data de 21.02.2017 la Conferința de lansare a proiectului de cercetare cu titlul „Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) – TeMATIC-Art”, proiect cofinanţat din FEDR prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1, contract de finanțare nr. 14/01.09.2016, ID P_40_374.

Evenimentul va avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, str. Episcop Nicolae Ivan f.n., sala 212, începând cu ora 17.00.

Vă așteptăm și vă rugăm să vă anunțați participarea la adresa de e-mail: benta.oana08@gmail.com.

Cu deosebită considerație,
Echipa TeMATIC-Art.